Na rynku finansowym znajdziemy wiele prywatnych firm, które udzielają preferencyjnych kredytów przedsiębiorstwo zadłużonym, które nie posiadają zdolności kredytowej.

Problemy finansowe mogą być związane z różnymi czynnikami, może być to zmniejszone zapotrzebowanie klientów, konkurencja, jak również sezonowość oferty. Dlatego wiele firm poszukuje wsparcia finansowego, jednak mając inne zobowiązania, przykładowo kredyty czy też pożyczki, nie może otrzymać ich bankach.

Jak pozyskać wsparcie dla firm bez zdolności kredytowej?

Preferencyjny kredyt gotówkowy na firmę

Dlatego prywatne firmy finansowe przygotowały oferty, które na preferencyjnych warunkach udzielają przedsiębiorstwom kredytu. Mogą być to kredyty gotówkowe na cele dowolne, w tym przypadku często nie wymagane są zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Urzędu Skarbowego czy też Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu firma zadłużona może pozyskać gotówkę, wyjść z problemów finansowych, niekiedy jednak konieczne będzie przedstawienie odpowiedniego biznesplanu, aby uzyskać taką formę wsparcia. Najczęściej firmy udzielające pożyczek wymagają, aby przedsiębiorstwo, które ubiega się o kredyt, działało co najmniej 12 miesięcy, niekiedy chcą także sprawdzić kondycję finansową z poprzednich lat.

Jednym z narzędzi może być kredyt konsolidacyjny, w tym przypadku wszystkie inne zobowiązania kredytowe zostaną zebrane w jeden kredyt, najczęściej będzie charakteryzował się on niższą ratą oraz dłuższym terminem spłaty. Tego typu pożyczki obniżają zobowiązania miesięczne firmy, możemy także ustawić konkretny dzień spłaty, przykładowo uzależniony od terminów wpłat klientów. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, możemy także ułatwić rozliczenia finansowe w firmie, pieniądze które zaoszczędzimy w ten sposób przeznaczyć przykładowo na restrukturyzację czy też spłatę innych zobowiązań.

W ten sposób możemy uzyskać preferencyjny kredyt gotówkowy na firmę, często dla wielu przedsiębiorstw jest to jedyny sposób, aby obniżyć comiesięczne zobowiązania. Obecnie wiele firm zajmujących się finansami udziela tego typu preferencyjnych kredytów, warto sprawdzić różne oferty, porównać koszty związane z oprocentowaniem, innymi kosztami, aby obliczyć całkowitą ratę kredytu, który będziemy mieli do spłacenia.