Prawo gospodarcze jest regulowane przez ustawy oraz przez lokalne przepisy prawa.

Chociaż w żadnym wypadku nie jest to wyczerpujące, tradycyjnie firmy będą musiały przestrzegać przepisów dotyczących wielu różnych obszarów prawa biznesowego i gospodarczego przykładowo podczas tworzenia i rozwiązywania działalności, takiej jak korporacja, spółka jawna, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prawo handlowe i umowy dotyczące, między innymi, gwarancji, sprzedaży towarów, zabezpieczonych transferów i innych transakcji biznesowych, inwestycji, dzierżawy towarów. Prawo dotyczące inwestycji biznesowych i papierów wartościowych, nabycie własności lub udziałów finansowych w firmie. Jeśli prowadzisz firmę, wiesz, że spory to przewidywalny koszt prowadzenia firmy. Jakie problemy biznesowe można napotkać prowadząc firmę

Niektóre spory są częstsze niż inne i można je łatwiej rozwiązać przy pomocy dobrego prawnika.

Na przykład powszechny spór może powstać między osobami fizycznymi, które są właścicielami firmy i ją kontrolują, między różnymi firmami lub między firmą a jej dostawcami. Zasadniczo spory te mają charakter umowny i często można je rozwiązać, odwołując się do obowiązującej umowy. W rzeczywistości sądy często odwołują się do tego dokumentu przy rozstrzyganiu takich sporów korporacyjnych. Na przykład, jeśli członkowie firmy nie zgadzają się co do tego, kto może kontrolować firmę, mogą odwołać się do umowy członkowskiej lub umowy o partnerstwie, która została zawarta w czasie tworzenia firmy. Ważne jest, aby każda umowa dotycząca sposobu prowadzenia działalności była jasno sformułowana i odzwierciedlała dokładne zrozumienie wszystkich zaangażowanych stron. Z pewnością adwokat Warszawa może pomóc w sporządzaniu korzystnych umów i kontraktów. Nierzadko zdarzają się również spory z klientami dotyczące wysyłki towarów lub świadczenia usług. Wiele towarów i usług jest objętych dorozumianymi gwarancjami. Oznacza to, że firmy, które dostarczają towary lub usługi klientom, mogą mieć spory ze swoimi klientami dotyczące tego, czy towary lub usługi zostały dostarczone lub spełniają oczekiwany standard.