Żywienie dojelitowe to sposób podawania składników odżywczych poprzez sondę jelitową lub zgłębnik żołądkowy.

Ta metoda leczenia żywieniowego jest stosowana w przypadku pacjentów, którzy nie są w stanie przyjmować pokarmów doustnie, na przykład w wyniku choroby przewodu pokarmowego, zaburzeń odżywiania czy chorób nowotworowych lub w urazach i chorobach neurologicznych. Żywienie dojelitowe może być podawane w szpitalu, ale coraz częściej pacjenci otrzymują je w warunkach domowych.

Obecnie możliwe jest żywienie dojelitowe w warunkach domowych

Refundacja NFZ na żywienie dojelitowe w domu pacjenta

Żywienie dojelitowe w domu pacjenta jest rozwiązaniem, które pozwala pacjentowi na kontynuowanie leczenia w znanym i przyjaznym dla niego środowisku. Pacjent może czuć się bardziej swobodnie i mniej stresować, prowadzić jak najbardziej normalne życie, co z kolei wpływa na jego stan zdrowia. Przed podjęciem decyzji o żywieniu dojelitowym w warunkach domowych, konieczne jest wykonanie dokładnej oceny stanu pacjenta i jego możliwości tolerowania takiej metody leczenia. Pacjent musi być odpowiednio przygotowany do podjęcia takiej formy leczenia, a jego stan musi być odpowiednio kontrolowany.

Żywienie dojelitowe w domu pacjenta wymaga stosowania specjalnych produktów i narzędzi. Zazwyczaj pacjent otrzymuje gotowe mieszanki, które zawierają wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Produkty te są dostępne w postaci płynnej lub proszkowej. Pacjent musi być odpowiednio przeszkolony w zakresie przygotowywania mieszanki, korzystania z pompy infuzyjnej i pielęgnacji sondy jelitowej oraz jej okolic. Lekarz i pielęgniarka odpowiedzialni za opiekę nad pacjentem, muszą regularnie monitorować jego stan i dostosowywać żywienie do jego potrzeb.

Kolejnym ważnym aspektem żywienia dojelitowego w domu pacjenta jest higiena i bezpieczeństwo. Rodzina pacjenta musi być odpowiednio przeszkolona w zakresie dbania o higienę i bezpieczeństwo pacjenta podczas żywienia dojelitowego. Należy pamiętać o regularnej wymianie worków i zestawów do infuzji, a także o czyszczeniu sondy jelitowej. Na stronie https://pallmed.pl/strefa-pacjenta/leczenie-zywieniowe/ można dowiedzieć się, jak przebiega żywienie dojelitowe w domu, jak otrzymać refundację NFZ na sprzęt medyczny. Żywienie dojelitowe w domu pacjenta jest metodą leczenia, która może poprawić jakość życia pacjenta i jego zdrowie.