Obecnie osoby które były represjonowane w latach 1944-1989 mogą ubiegać się o odszkodowanie czy też zadośćuczynienie z poniesionych krzywd.

Dotyczy to osób które były przykładowo więzione ale także do tej grupy zalicza się osoby które unikały w internowania w czasie stanu wojennego czy też były deportowane lub też zesłane przez władze ZSRR w latach 1939-1956.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osób represjonowanych w okresie PRL

Jak uzyskać odszkodowanie za represje w czasie komunizmu?

Oczywiście należy zgłosić się do sądu okręgowego, gdzie należy wystąpić o kasację wyroku z okresu PRL. Wówczas będziemy mogli uzyskać postanowienie sądu o unieważnieniu orzeczenia z okresu od 1 stycznia 1944 do 31 grudnia 1989. Z pewnością do tej grupy zalicza się wiele osób warto pamiętać iż w stanie wojennym było internowanych około 10000 osób, wiele osób przebywało także w więzieniu. Obecnie wiele osób występuje do sądu o odszkodowanie, dodatkowo mogą występować także rodziny, dzieci osób represjonowanych.

Osoby te mogły ponieść realne konsekwencje internowania, represjonowania, mogło się to wiązać przykładowo z utratą pracy, dlatego też mogą one obecnie pobierać niższą emeryturę. Dlatego też ustawa z 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych z pewnością będzie pozwalała na uzyskanie odszkodowania, dodatkowo warto zwrócić uwagę iż w 2019 roku wydano także ustawę która mówi o tym że zadośćuczynienie może być wypłacane także osobie wobec której wydano jedyne orzeczenie bez wykonania tej decyzji.

Osoby które zaliczają się do tej grupy mogą występować o odszkodowanie dla represjonowanych, w tym przypadku należy zgłosić się do sądu okręgowego, w wielu przypadkach może pomóc tym także doświadczona kancelaria prawna która będzie mogła doradzić nam w jaki sposób przygotować i złożyć wszystkie niezbędne dokumenty. Z pewnością wiele osób korzysta z tego rodzaju pomocy, warto skontaktować się z prawnikiem dowiedzieć się jakie zadośćuczynienie czy też odszkodowanie może przysługiwać danej osobie.