W przemyśle petrochemicznym, w farmaceutyce wykorzystuje się wiele cieczy żrących, które potrzebują specjalnych układów które mogą je przepompować.

Oczywiście powinny być to przykładowo rury z blachy kwasoodpornej, dodatkowo odpowiednio przystosowane pompy. Mogą posiadać elementy z tworzyw sztucznych, które będą odporne na działanie różnego rodzaju substancji niebezpiecznych jak olej czy paliwo. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż często w tego rodzaju instalacjach występuje wysoka temperatura oraz wysokie ciśnienie.

Gdzie wykorzystywane są pompy mieszające

Pompy dozujące dla przemysłu chemicznego

Procesy chemiczne będą wymagały stałego nadzoru, odpowiedniego dozowania poszczególnych składników, które pozwolą na produkcję różnego rodzaju środków chemicznych czy paliw. Dlatego też wykorzystuje się specjalistyczne dozowniki, mogą być to przykładowo pompy które w określonym czasie będą przekazywały do mieszalnika określoną ilość cieczy. Naturalnie mogą być to systemy regulowane, dzięki czemu będziemy mogli zmniejszać lub też zwiększać ilość cieczy jaka dostanie się do całego procesu.

W przypadku pomp dozujących najważniejsza jest dokładność, najczęściej są to mało wydajne pompy które tłoczą niewielką ilością płynów w danym okresie czasu. W ten sposób będziemy mogli kontrolować prędkość czas przepływu, uzyskamy możliwość uzyskania odpowiedniej ilości płynu w danej mieszance. Pompy tego typu mogą dolewać ciecz w czasie mieszania, aby uzyskać odpowiednią konsystencję i wymieszać zawartość pojemnika. Mogą być to pompy sterowane przy pomocy impulsów elektromagnetycznych, sterowane komputerowo czy też możemy wykorzystać także sterowanie bezprzewodowe, obecnie umożliwiają to także nowoczesne smartfony.

Jeżeli zauważymy iż pompy dozujące pracują nieprawidłowo, mogło dojść do rozszczelnienia, czy też innych problemów, wówczas możemy skorzystać z usług firmy Manflex regenracja pomp chemicznych pozwoli na odzyskanie pierwotnych parametrów. W tym przypadku możemy wymienić wiele elementów ruchomych, które mogą zużywać się w czasie eksploatacji. Należy pamiętać, iż w przypadku bardzo dokładnych pomp nawet niewielkie zużycie może powodować duże zmiany jeżeli chodzi o dostarczanie płynu.