Duże zagęszczenie chwastów w uprawach może prowadzić do zmniejszenia plonów, dlatego każdy rolnik dba o monitorowanie stanu upraw.

W przypadku kiedy pojawiają się chwasty, warto zareagować, zastosować przykładowo skuteczne herbicydy selektywne, które pozwolą pozbyć się określonych rodzajów chwastów. Jedną z roślin, która może dużo tracić na obecności chwastów, jest rzepak, w tym przypadku często występują chwasty jedno oraz dwuliścienne, które obecnie można usuwać przy pomocy herbicydów.

Jak wyeliminować chwasty z upraw rzepaku?

Skuteczne opryski na chwasty w uprawie rzepaku

W rzepaku może występować wiele różnych chwastów, może być to chaber bławatek, jest to chwast dość wysoki, dorastający do 100 cm, który charakteryzuje się dość dużym system korzennym. Dodatkowo często występuje także fiołek polny, nie jest to roślina wysoka, natomiast może występować bardzo gęsto, często wschód odbywa się jesienią, kiedy konkuruje z rzepakiem ozimym. Często spotykamy także mak polny, który także występuje na plantacjach rzepaku ozimego, może towarzyszyć mu maruna bezwonna czy przytulia czepna. Możemy zauważyć także inne chwasty zimujące, takie jak tobołki polne czy też tasznik pospolity, są to rośliny mało wymagające, które mogą szybko się rozwijać, mocno konkurując z rzepakiem.

Niektóre rodzaje herbicydów, które do tej pory były bardzo skuteczne w przypadku chwastów występujących w rzepaku, obecnie działają nieco słabiej ze względu na uodpornienie się roślin. Dlatego też rolnicy często wybierają różne rodzaje herbicydów, możemy co roku wypróbować inny rodzaj środka. Będą to środki stosowane przedwschodowo, które mają działać doglebowo oraz środki, które będą stosowane na liście oraz na łodygi. Mogą być to środki, które będą zawierały takie substancje jak pikloram, metazachlor czy aminopyralid. Herbicydy bardzo dobrze radzą sobie z chwastami dwuliściennymi, będzie to mak polny, chaber, chwasty z rodziny rumiankowatych. Dzięki temu możemy wyeliminować wiele roślin, które tworzą duże systemy korzenne, rosną wysoko konkurując o wodę z rzepakiem.

Opis działania środków chwastobójczych w przypadku uprawy rzepaku możemy znaleźć na stronie https://zwalczamychwasty.pl/jaki-oprysk-na-chwasty-w-rzepaku/, dowiemy się w jaki sposób możemy w dawkować poszczególne środki. Możemy przeczytać także o sposobach usuwania chwastów jedno oraz dwuliściennych, co pozwoli nam zwiększyć plony z upraw.