Udar mózgu jest bardzo groźnym zjawiskiem, które zasadniczo dotyka osób po 65 roku życia. Nie oznacza to jednak, że osoby młodsze nie są objęte tym ryzykiem.

Udar mózgu może mieć dwie różne postacie. Może być to udar krwotoczny inaczej zwany wylewem oraz udar niedokrwienny związany z tym, że do tkanek w mózgu człowieka nie dopływa wystarczająca ilość krwi, a tym samym tlenu. Udar mózgu to zjawisko, które jest związane z bardzo dużym ryzykiem śmierci lub też trwałego kalectwa. Bardzo istotnym czynnikiem staje się w tym momencie czas, w którym dana osoba trafi pod fachową opiekę medyczną.

Określa się, że właściwym czasem potrzebnym na ratowanie życia człowieka dotkniętego udarem mózgu to cztery godziny. Aby móc mówić o właściwym ratunku, należy mieć świadomość, jakie są objawy tego zjawiska chorobowego. W ty celu pomocne staje się zastosowanie tak zwanego akronimu FAST. Do najbardziej wyraźnych objawów udaru mózgu należy zatem opadnięty kącik ust, opadnięty kącik oka, asymetryczny wyraz twarzy, osłabienie mięśni po jednej stronie ciała, paraliż jednej strony ciała, niemożność prawidłowego wyrażania się.

Szybkość działania w obliczu takich objawów jest kluczowa i może spowodować, że dana osoba nadal będzie mogła normalnie funkcjonować. Mówiąc o udarze mózgu, należy także wskazać na pewne objawy, które mogą pojawiać się znacznie wcześniej, które mogą dawać pewne sygnały.

Mowa jest o uporczywych bólach głowy, o zapominaniu prostych czynności. Jeśli jakieś niepokojące objawy pojawiają się dosyć często, to może być to dla nas sygnał do tego, aby udać się do lekarza. Można w ten sposób znacząco zniwelować ryzyko wystąpienia udaru mózgu i tym samym można go wyeliminować zanim jeszcze nastąpi. Takie postępowanie znacząco skróci czas naszego leczenia oraz rehabilitacji. Warto nadmienić, iż jeśli dochodzi do udaru mózgu, to ów proces rehabilitacji jest konieczny w przypadku każdej osoby. Czasem owa rehabilitacja sprowadza się do nauki podstawowych czynności, które pozornie wydają się czymś naturalnym.