Tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego jest zwykle oficjalnie uznawane w całym kraju.

Jednak jego uznanie za granicą można oceniać wyłącznie w poszczególnych przypadkach, zgodnie ze szczególnymi potrzebami konkretnego organu wnioskującego o przetłumaczenie dokumentu. Różne organy i instytucje mają różne wymagania i zdarza się, że wyraźnie określają rodzaj tłumaczeń, które są skłonne zaakceptować. W takim przypadku należy wcześniej poinformować biuro tłumaczeń o takim fakcie, aby tłumacz mógł przygotować poprawne tłumaczenie dokumentu i jego wycenę. Tłumaczenie przysięgłe to takie, które zostało przygotowane przez tłumacza lub firmę zajmującą się tłumaczeniem dokumentów, w której zaświadcza się, że jest to dokładne i pełne tłumaczenie oryginalnego dokumentu na oświadczeniu pod przysięgą dołączonym do tłumaczenia. Ponadto tłumaczenia uwierzytelnione mogą wymagać notarialnego potwierdzenia tożsamości tłumacza podpisującego oświadczenie. Zasadniczo zaświadczenie musi stwierdzać, że tłumaczenie zostało wykonane w dobrej wierze i zgodnie ze standardami i normami profesjonalnego tłumaczenia. W jakich okolicznościach przydatne jest tłumaczenie przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe wymagają dużego doświadczenia w zakresie językoznawstwa, słownictwa i ustawodawstwa.

Te tłumaczenia są zgodne z określonym kodeksem etycznym i poprawnymi poleceniami. Tłumaczenie przysięgłe potwierdza równoważność tekstu oryginalnego i przetłumaczonego, dzięki czemu przetłumaczona wersja dokumentu ma takie same wartości prawne jak oryginał. Tłumaczenie przysięgłe zwykle zawiera również oficjalną pieczęć tłumacza przysięgłego. W wielu różnych okolicznościach wymagane jest przedstawienie dokumentu w oryginale i przetłumaczonego przez wykwalifikowanego tłumacza przysięgłego, przykładowo jeśli chcesz, aby twoje kwalifikacje przyznane w kraju były uznawane w innym, musisz przedstawić przetłumaczone świadectwa, dowody odbycia szkoleń i uzyskane stopnie oraz certyfikaty. Tego typu tłumaczenie dokumentów oferuje tłumacz przysięgły kancelariatlumacza.pl. Jeśli zamierzasz wziąć ślub lub adoptować dziecko za granicą, musisz w odpowiednich placówkach przedstawić tłumaczenia przysięgłe aktu urodzenia i aktu małżeństwa na wymagany język.