Terapia osób współuzależnionych jest specjalistycznym procesem terapeutycznym, który koncentruje się na rozumieniu, leczeniu i przekształcaniu zachowań i myśli osób, które są w relacji z osobami uzależnionymi od substancji lub zachowań destrukcyjnych.

Współuzależnienie to stan, w którym osoba bliska osobie uzależnionej staje się silnie związana emocjonalnie i psychologicznie z uzależnionym, często kosztem własnych potrzeb i zdrowia psychicznego. Terapia osób współuzależnionych pomaga tym osobom zrozumieć motywy swojego zachowania, nauczyć się zdrowych strategii radzenia sobie i budować bardziej zrównoważone relacje.

Na czym polega terapia osób współuzależnionych?

Terapia – droga do odzyskania zdrowia i niezależności osób współuzależnionych

Proces terapii współuzależnienia rozpoczyna się od dokładnej diagnozy i oceny. Terapeuta przeprowadza wywiad, ocenia historię pacjenta i jego relacje z osobą uzależnioną. To pozwala na zrozumienie, w jakim stopniu osoba jest współuzależniona i jakie mechanizmy obronne działają w jej życiu. Terapia osób współuzależnionych często obejmuje sesje indywidualne, gdzie osoba ma możliwość skupienia się na własnych problemach i uczuciach. Terapeuci pomagają pacjentom zidentyfikować, jakie mechanizmy obronne i wzorce zachowań kształtują ich reakcje na uzależnionego.

Terapia osób współuzależnionych często zawiera element terapii grupowej, gdzie osoby przeżywające podobne sytuacje dzielą się swoimi doświadczeniami i wzajemnie się wspierają. To miejsce, gdzie można poczuć się zrozumianym i znaleźć wsparcie. Osoby współuzależnione często mają trudności z wyrażaniem swoich potrzeb i uczuć. Terapia pomaga im w budowaniu umiejętności asertywności, co jest kluczowe dla budowania zdrowszych relacji.

Terapia osób, których dotyczy współuzależnienie, pomaga zrozumieć naturę uzależnienia i wpływ, jaki ma ono na osobę uzależnioną i całą rodzinę. To może pomóc w wykształceniu współczucia i zrozumienia wobec osoby uzależnionej. Terapia dąży do przywracania równowagi w życiu osoby współuzależnionej. To proces odkrywania własnych wartości, potrzeb i marzeń oraz budowania bardziej satysfakcjonującego życia.