Bez stosowania środków ochrony roślin ponad połowa upraw roślin spożywczych, warzyw i owoców byłaby stracona w wyniku działania szkodników, chwastów i chorób.

Środki agrochemiczne można ogólnie podzielić na fungicydy zwalczające grzyby i choroby, insektycydy zwalczające owady oraz herbicydy zwalczające chwasty.

Z jakich powodów stosuje się środki ochrony roślin?

Zabiegi herbicydowe w uprawie buraków cukrowych

Herbicydy są stosowane głównie w celu zapobiegania wzrostowi chwastów na polu uprawnym. Pomagają w zapewnieniu dobrych warunków niezbędnych do wzrostu roślin, które nie muszą konkurować z chwastami o miejsce, wodę, światło słoneczne oraz składniki odżywcze pobierane z gleby. Postępy w zakresie formułowania i stosowania, takie jak herbicydy pochodzenia mikrobiologicznego i precyzyjne opryskiwanie taśmowe, mogą również zmniejszyć niekorzystne skutki stosowania agrochemii.

Obecnie herbicydy są szeroko rozpowszechnione i poprawiają jakość upraw i zwiększają zbiory, oszczędzając w ten sposób pieniądze rolnikom i konsumentom, jak również przy mniejszych kosztach. Zastosowanie herbicydów pomaga rolnikom uzyskać więcej plonów przy mniejszej powierzchni ziemi. Ponadto środki ochrony roślin pozwalają rolnikom zmaksymalizować korzyści płynące z innych cennych narzędzi rolniczych, takich jak wysokiej jakości nasiona, nawozy i zasoby wodne. Herbicydy są zatem niezbędnym narzędziem do zrównoważonej produkcji wysokiej jakości żywności w korzystnej cenie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie zabiegi herbicydowe są polecane przy uprawie buraków cukrowych, zajrzyj na stronę https://innvigo.com/zabiegi-herbicydowe-buraki-cukrowe/. Rolnicy uprawiają więcej żywności na tej samej ilości ziemi za pomocą środków ochrony roślin, co pomaga utrzymać przystępną cenę produktów spożywczych dla konsumentów, jak i różnorodność żywności w sprzedaży. Hodowcy warzyw ekologicznych wydają znacznie więcej na ręczne odchwaszczanie, mają również większe straty w plonach w porównaniu do hodowców stosujących herbicydy. To wyjaśnia, dlaczego żywność ekologiczna jest droższa niż żywność konwencjonalnie uprawiana.