Współczesna turystyka jest otwarta na cały świat. Mamy do czynienia z szerokimi możliwościami podróżowania do bardzo wielu różnych miejsc. Jednocześnie też mamy możliwości poznawania innych odmiennych kultur, nowych tradycji.

Mówiąc o podróżowaniu do nowych miejsc, do różnych regionów świata, należy wskazać nie tylko na różnego rodzaju nowe doznania, nowe doświadczenia, ale równocześnie też należy mówić o takim elemencie, jakim jest bezpieczeństwo. Branża turystyczna musi współgrać z tym zagadnieniem, musi dbać nie tylko o to, aby klienci mieli zapewnione niezwykłe wspomnienia, niezwykłe atrakcje.

Tutaj należy mówić o zapewnieniu maksymalnej dawki owego bezpieczeństwa. Wiadomo bowiem, że w wielu regionach świata mamy do czynienia z różnymi niepokojami, mamy do czynienia z konfliktami zbrojnymi, z akcjami różnych bojówek, z aktami terrorystycznymi. Nikt nie jest w stanie przewidzieć żadnych działań, ale w pewnym zakresie można ograniczyć ryzyko.

Popularnym kierunkiem pielgrzymkowym i nie tylko pielgrzymkowym jest Izrael. Tel Awiw, Jerozolima to miejsca, które pozornie są bezpieczne, ale jednocześnie też są to miejsca o podwyższonym stopniu ryzyka różnego rodzaju aktów przemocy, aktów terrorystycznych.

Wyjazd do tych miejsc wiąże się z owym ryzykiem, a rolą biur podróży jest w głównej mierze uświadamianie turystów o istniejącym ryzyku. Do pewnych miejsc udają się oni w dużej mierze na własne ryzyko. Kraje islamskie to inna kultura, ale jednocześnie też zwiększone ryzyko wystąpienia różnych aktów przemocy. Dlatego też jeśli mowa jest o współczesnej turystyce, to nie można nie wskazać także na pojęcie zapewnienia bezpieczeństwa. Najbardziej właściwym działaniem jest oczywiście unikanie miejsc zagrożonych wystąpieniem niepokojów, ale z drugiej strony należy również mieć świadomość tego ryzyka. Owa świadomość jest już elementem, który może zwiększyć czujność i może także ocalić życie. Kwestia bezpieczeństwa jest ważna nie tylko w krajach zagrożonych terroryzmem, ale tak naprawdę wszędzie.