Rozrywka jest pojęciem dotykającym bardzo szerokiego spectrum form. Tak naprawdę bowiem rozrywką można nazwać to wszystko, co sprawia ludziom przyjemność i powoduje, że mogą oni odsapnąć od codziennych zajęć, od pracy, od obowiązków.

Rozrywka to gry karciane, to jazda na rowerze, pójście do kina, teatru, opery, na koncert, na pływalnię, saunę, to przeczytanie inspirującej książki. W ten sposób można de facto bardzo długo wymieniać dostępne współczesnemu człowiekowi formy rozrywki. Poza tym, co jest oczywiste, co jest standardowe, należy jednak wskazać na to, że powstają różne nowe, jak również i różne niekonwencjonalne formy rozrywki.

Można mówić chociażby o jeździe autostopem, która dla kogoś może być świetną przygodą. Rozrywka we współczesnej rzeczywistości ewoluuje, dynamicznie się zmienia. Powstaje bardzo wiele nowych, ciekawych propozycji. Warto wskazać chociażby na funkcjonowanie escape roomów, warto jest wskazać na parki rozrywki, na powstawanie wielu nowoczesnych obiektów służących różnym formom rozrywki.

To wszystko jednakże jest odzwierciedleniem istniejącego zapotrzebowania. Człowiek bowiem poszukuje nowych inspiracji na czas wolny, które to inspiracje pozwolą mu faktycznie się zrelaksować.

Oczywiście poza wymiarem zapewnienia człowiekowi odpowiedniego poziomu rozrywki, dochodzi tutaj aspekt tworzenia pewnego biznesu. Mówiąc bowiem o różnorodnych formach rozrywki, należy wskazać na to, iż mamy do czynienia z bardzo rozbudowanymi formami działalności, mamy do czynienia z nowymi pomysłami na prowadzenie biznesu. Można powiedzieć, że te dwa pojęcia, czyli ludzka rozrywka i sposób na prowadzenie dochodowego biznesu nawzajem się przenikają i uzupełniają. Jak więc widać, aby móc właściwie się rozerwać, odpocząć, zrelaksować, nie trzeba zbyt wiele. Istotne jest jednakże to, aby dysponować odpowiednimi środkami finansowymi, aby móc skorzystać z owych różnych form proponowanej rozrywki. Niektóre formy rozrywki wymagają bowiem posiadania dosyć sporej ilości gotówki.